versek s mesék

Władisław Łokietek
ma nyestet regelizett.
Nem szerette ugyan
a nyestet, de megette.
Hogy miért tette?
Nem tudom!
De vajon ő tudja-e
– kutatom.
(Tamkó Sirató Károj)

Ma hulló parázs közt
Tamkóval
Holnap egy cellában
UGYANAZT A NYESTHÚST ESZEM!!
Minek tehát kérkedni
a jóval?
Ma szőrme fedi vállam,
holnap majd meztelen

Kemence, 2002

óh, be mesés...

Öt ország részvételével megvalósuló ifjúsági csere (Olaszország, Spanyolország, Portugália, Lengyelország és Magyarország), amelyben minden fiatal kipróbálhatja érzékét, tehetségét különböző művészeti ágakban, megismerhet más nemzetiségű fiatalokat, megtapasztalhatja az együtt alkotás örömét. A helyszín egy Börzsöny lábánál található panzió Kemencén, természet közeli, ihlető környezet.

týmto mýtus

Androgyn:

androgyn (gr.) obojpohlavná bytosť úžasnej sily, ktorá sa vzbúrila proti bohom. Zeus rozťal každého androgyna na polovicu a odvtedy tieto časti v túžbe po stratenej jednote hľadajú svoje chýbajúce poloviny, aby sa s nimi spojili. Týmto mýtus vysvetľuje vznik pohlavnej lásky z pôvodnej obojpohlavnosti.

Indoklás a névről

Íme az indoklás, Ácikámnak, vagy Icukámnak, vagymialófasz:

Az Egyesület már nevében is a toleranciát, a kirekesztés-elleniséget, illetve a sokoldalú kreativitást kívánja képviselni, nemzetközi orientációja miatt külföldön is érthető módon. Az Androgyn az ember mitologikus kétnemű őse a görögöknél, ahogy az Platón: Lakomájában megjelenik, s a művészetnek és filozófiának újra és újra feldolgozásra kerülő témája. Az androgün vagy androgin a teljesség, a tökéletes egység szimbóluma, aki fizikailag és szellemileg is az istenekkel vetekszik. Emiatt az istenek ezt a nemet kettéhasítással büntették, így keletkeztek a mai emberek, s ezért van szükségük egymásra. Az Egyesület neve kifejezi ezt az egymásrautaltságot, és a közösség kulcsszerepét hangsúlyozza. Az Egyesület meggyőződése szerint ugyanis az emberiség ezen ősi egysége csak a nemi, faji, kulturális és szociális különbségeket elfogadó és magába integráló közösségben teremthető újra. Az ilyen sokszínű, együttműködő, alkotó közösség képes kibontakoztatni igazán az emberben rejlő művészi kreativitást.

Az Androgynök

Platón, A lakoma, „(189d-191e): Először is meg kell ismernetek az emberi természetet, és hogy mi mindenen esett át. Mert a mi természetünk eredetileg nem olyan volt mint ma, hanem egészen másféle. Először is az emberi nemek száma három volt, nem kettő, mint most, férfi és nő, hanem volt még egy harmadik is, amely egyesítette magában a kettőt, ennek csak a neve maradt ránk, ő maga eltűnt. Valamikor ugyanis az androgün (férfi-nő) külön nem volt, alakra és névre is, s egyenlő része volt mindkét nemből, a férfiból és a nőből; ma azonban csak csúfnév, semmi más. Azután meg mindegyik fajtának teljes, gömbölyű alakja volt, körbefutott a háta meg az oldala, kezük négy volt s lábuk is, mint a kezük, s két teljesen egyforma arcuk egy egészen kerek nyakon. A két ellenkező oldalon levő archoz egy koponya tartozott és négy fül; nemi szervük is kettő volt, és minden egyebük, ahogy már ebből el lehet képzelni. Járni egyenesen is tudtak, mint ma, amerre éppen akartak, ha pedig gyorsan kellett menni, mint ahogy a bukfencezők feldobják egyenesen a lábukat és hányják a kereket, ők is, az akkor még nyolc végtagjukra támaszkodva, gyorsan karikázva haladtak előre.

A nemek száma pedig azért volt három, s azért volt ilyen alakjuk, mert a hím a nap sarjadéka volt, a nő a földé, a közös nemű pedig a holdé, mert a holdban is van valami mind a kettőből. Gömb alakúak pedig azért voltak, maguk is járásuk is, mert hasonlítottak szüleikre.

Erejük és bátorságuk szörnyű volt, s gondolkozásuk nagyratörő; az istenekkel is megpróbálkoztak, s amit Homérosz Ephialtészrólsz és Ótoszról mond, az rájuk vonatkozik, hogy az égbe próbáltak fölmenni s ott rátámadni az istenekre.

XV. Ezért Zeusz és a többi isten tanácskozni kezdtek, hogy mit tegyenek velük, de nem találtak kiutat. Arra nem gondolhattak, hogy megöljék őket, és mint a gigászokat, villámcsapásokkal semmisítsék meg ezt a fajtát, hiszen ezzel semmivé lettek volna az áldozatok is és mindaz a tisztelet, amit az emberektől kaptak, de elbizakodottságukat sem tűrhették. Végül Zeusz hosszas fejtörés után így szólt: „Azt hiszem, találtam olyan módot, amely meghagyja ugyan az embereket, mégis véget vet féktelenségüknek, mert gyengébbé teszi őket. Kettévágom őket – mondta –, mindegyiket kétfelé. Ezzel gyengébbek lesznek, egyben pedig nekünk hasznosabbak, mert a számuk megnövekedik; s egyenesen fognak járni, két lábon. Ha pedig látjuk, hogy még mindig elbízzák magukat és nem akarnak nyugton maradni, újból kettéhasítom őket, akkor aztán fél lábon ugrándozhatnak.”

Így szólván, kettévágta az embereket, mint ahogy a naspolyát szokás, aszalás előtt, vagy fonállal a tojást. S ahogy egyet elvágott, megparancsolta Apollónnak, hogy az arcot és a fél nyakat fordítsa a vágás felé, hogy kettévágottságát szem előtt tartva, rendesebbé váljék az ember – a többi sebet pedig gyógyítsa be. Apollón tehát megfordította az arcot, azután a bőrt mindenfelől a ma hasnak nevezett részre húzta össze, s akárcsak egy összehúzható pénzes zacskónál, egy nyílást hagyott a has közepén és azt elköltötte, s ezt most köldöknek hívják. A ráncok nagy részét elsimította, a mellet egy olyasféle szerszámmal formálta ki, amilyennel a vargák csiszolják simára a kaptafára húzott cipő ráncait; csak néhányat hagyott meg, éppen a has meg a köldök táján, emlékeztetőül az ember hajdani viselt dolgaira.

Miután pedig az egységes természet kettéhasadt, mind a két felet a másikhoz húzta a vágy, átkarolták egymást és összefonódtak, egyesülésre áhítozva, és végül belehaltak az éhségbe és a teljes tétlenségbe, mert semmit sem akartak egymás nélkül csinálni. És valahányszor az egyik fél meghalt s a másik életben maradt, az élő másikat keresett magának s azzal ölelkezett össze, akár egy teljes asszony fele volt az, akire talált – ezt nevezzük most asszonynak –, akár egy férfié; s így pusztultak el.

Végül is Zeusz megkönyörült rajtuk és újabb módot szelt ki: áthelyezte nemi szervüket előre; eddig ugyanis a külső részükön volt, és nem egymással egyesültek, s nem is egymást termékenyítették meg, hanem mindezt a földbe csinálták, mint a tücskök. Áthelyezte tehát előre, s ezzel lehetővé tette, hogy egymással egyesüljenek: a férfi a nőben hajtsa végre ugyanazt, éspedig azért, hogy ha az ölelésben férfi találkozik nővel, megtermékenyítse s utódot hozzon létre, ha pedig férfi férfival, legalábbis kielégülés származzék együttlétükből, s miután abbahagyták, munkájuk felé forduljanak és az élet egyéb dolgaival törődjenek. Ebben az időben vert gyökeret az emberekben az egymás iránti szerelmi vágy, mely ősi természetüket ismét összehozta, igyekszik egyesíteni kettejüket s meggyógyítani az emberi természetet.

XVI. Így hát csupán külső jel szerint egész ember mindegyikünk, mert ketté vagyunk vágva, mint a félszegúszó halak. Kettő lett egyből, s most szüntelenül keresi ki-ki a maga másik felét.”

A Hullahoppkarikás László-díj

Határozat a Hullahoppkarikás László-díjról

Az Androgyn – Alkotó Fiatalok Egyesülete nevű civil szervezet elnöki tanácsa úgy határozott, hogy 2002. április 1.-ével

Hullahoppkarikás László

elnevezésű díjat hozza létre.

A díjat az egyesület azoknak a magánszemélyeknek adományozhatja, akik

– Milan Kunderával vallják, hogy „Helló, helló, újra itt vagyok, tévedésből jöttem a Földre, és lehet, hogy itt maradok”.

– szeretik a háziállatokat

– orrsövény-ferdülésük miatt néha horkolni kénytelenek

– polgári reptereken nem dobálják el a Sió-ivóleves dobozokat

– Bolláné Tomán Borbála férjváltása után továbbra is szerették a tanárnőt

– humán beállítottságúak és/vagy agrármérnökök

– dermatológiai vizsgálatokon az elmúlt öt év során legalább egyszer már részt vettek

A díj átvételére jogosult:

– bármely magyar állampolgár kivéve

– az elnökség bármely tagja

– büntetett előéletű személy

– Jandó Jenő

Kelt: Budapest, 2002. április 1.

Pécsi Bertalan Gazda Ákos

elnök főtitkár

Szinovszki Bence Csüllög András

alelnök alelnök

Annus Gábor

alelnök

mérföldkövek az újjáalakulásban 1.

A csevegőszobában: Beri (zellerede@gmail.com), kardostamas@gmail.com

10:58 Beri: Us han convidat a aquesta sala de xat!
meghivtam
a Danit nem latom
11:00 én: daniel.mikecz@google­mail.com
Szűcs csatlakozott
én: ki nincs még itt?
11:01 Beri: en nem hivhatom meg a Danit
csa Balazs
Beri: still in Dania? :)
11:02 gothpaladinus: I'm not :) And hello!
én: ja, Szűcs Tori sárga
megalapítottam az alapító közgyűlést
Beri: csak nem? megfazott?
helyes
én: meg csináltam egy blogot, hogy legyen hova írogatni
Beri: wow
gothpaladinus: Címe?
11:03 én: átküldöm az új okmányokat
szavazni kell az elnök személyéről
Gothp, te is belépsz?
Beri: belep, persze
én: jó
és újra szavazzuk az elnök személy
ét
kardostamas: helló
kicsit lemaradtam
ki kicsoda?
11:04 Beri: en vagyok en
te vagy te
ki a hulye?
(ez amugy egy csodalatosan szep mondoka,
mennyi minden benne van
a nyelvtani paradoxon
a szemelyes nevmasok hogyan meg miert
11:05 stb stb.. :)
)
....
Ja, es az nem Kovacs Roza
11:06 hanem, Lukacs Roza, Dr
11:07 gothpaladinus: Igen, belépek, csak linket adja
-a
Bocs, picit lemaradtam
Csak éppen az egyik mobiljátékfejlesztő fórumába írtam egy topikot, hogy túl nehéz a játéka
Na akkor
Link?
11:08 Nahát, mindenki szétszéledt? Nem rossz :)
11:09 Hahó
11:10 Ááááá
Sehol senki
11:11 Mindegy elvok én magamban is :D
11:13 kardostamas: hali
mi honnan is ismerjük egymást? így névről nem ugrik be..
gothpaladinus: Helló!
11:14 Hát, nem tudom...mindenesetre ha már így összejöttünk...
11:15 kardostamas: az igaz
11:16 gothpaladinus: Na akkor legalább megismerkedhetünk :)
én: csopi csevi, húúú
11:17 gothpaladinus: ?
én: nincs semmi link, itt nem virtuálisan kell belépni
11:18 hanem egy egyesületbe
gothpaladinus: Ó
én: és okmányokat kell aláírni meg ülésezni
gothpaladinus: Na én itt mindenkit fölvettem (össz-vissz két jelenlévő:))
kardostamas: ja te lettél az elnök? :)
én: mér nem ad hangot ez a szar
11:19 gothpaladinus: Azt én is szeretném tudni
én: nem, de ki legyen az elnök?
uncsitesódat beléptettem
gothpaladinus: De hát egyértelmű: teszkós :)
én: mármint K:Andrist, aki elnöknek sem lenne uolsó
Kardos csatlakozott
kardostamas: itt van
11:20 gothpaladinus: Kardos Andris? Csak nem az egyik osztálytársamról van itt szó? :O
Kardos: hell
kardostamas: ti osztálytársak voltatok?
Kardos: nem
én: még lehettek
Kardos: ja, hogy egy csomo ember van most itt
én: szóval, András, hogy vállalod-e az Anrogyn Egyesület megtisztelő elnöki posztját?
kb 6
11:21 és másik kérdés, maradjon-e a név
gothpaladinus: Hmm pedig nekem van egy Rákosszentmihályon élő Kardos András nevű oszttársam itt a Szemerében...merthogy oda járok...de mától a hét végéig síszünet :)
kardostamas: lehet változtatni?
én: vagy próbáljuk meg újra az "Andögrünök a Küklopsz Strassén" névváltozatot
gothpaladinus: Na, most elkezdett hangot is adni
én: csak erre
nekem továbbra sincs hang
hang over
gothpaladinus: Húha az egy cseppet bonyi
11:22 Kardos: zurzavaros egy beszed ez
én: te se érted?
Kardos: nem
én: Sirályba lenne az alakuló gyűlés
az újjáalakuló
gothpaladinus: Én se xD
Ó
én: én téged javasollak elnöknek,
11:23 gothpaladinus: Ki hív engem?
én: már csak a tagdíj mértékét kell megállapítani
én
Kardos: megtisztelo, ha engem
engem?
Beri: lehet az, hogy nincs tagdij?
én: igen
gothpaladinus: Egyetértek
Kardos: ok, elnokvezerigazgato szeretek lenni
én: már ki is húztam az alapszabálbyól a tagdíjat, lévén eddig se fizetett senki
Beri: az tukrozne az eddigi valosagot is
11:24 en egyebkent szivesen maradok elnok
én: Zeller úr egyetért Kardos professzor úr megválasztásával?
Beri: de akar szivesen le is mondok rola
gothpaladinus: Akkor tehát az új elnökvezérigazgató: KARDOS ANDRÁS! :D
Kardos: akkor maradjon berci, nem akrok kuzdeni a pozitcioert
Beri: ne, ne, mindegy
kuzdjunk meg
ko papir ollo
én: küzdjetek meg!! az a fair
Beri: ja, sztem is
gothpaladinus: Na ja
Kardos: nem akarok kuzdeni:)
Beri: vagy, tudod mit
én: Berit visszaminősítjük
Beri: lemondok
11:25 onkent es dalolva
én: mondj le, az a legtisztességesebb
Kardos: ne, igy nem vallalhatom a posztot
Beri: ugyis csak a nyamvadt papirmunka marad ram
alaairas
én: azok után a korrupciók után, amik az elmúlt 7 évben voltak
Kardos: durva
Beri: meg en kapom az APEH-tol meg a Fougyeszsegtol a zavaros leveleket
gothpaladinus: Na ja :D
Kardos: igy nem vallalhatom
én: már aláírni is derogál
én meg kapom a nyaklevest
11:26 Beri: szerintem a Siralyban mindent szepen megbeszelunk
gothpaladinus: Alig bírok leállni a röhögéssel XDXD
Az igaz
Csak kérdés, hogy oda mikor megyünk?
Kardos: lehet elvallalom, es rogvest fel is oszlatom
én: jó, én megírom a levelet az ügyészasszonynak,időt nyerek tőle,
oszlasd föl a tudodmit
11:27 ma akkor Sirályban kinek nem jó?
gothpaladinus: Ajjaj :D
Beri: Marcell Gál, te vagy az a hosszu haju fiatal srac?
én: nem hosszú a haja
Beri: ugy erted, mai nap?
gothpaladinus: Hát de
én: máma ma ma mama ma
hosszú a hajad? mihez képest?
Rogán Antalhoz képest?
Beri: huuu.. ez varatlanul ert.
gothpaladinus: Én 15 éves vagyok, és korábban a korrepen egyik főtag voltam
Beri: Szerintem kb 9-re tudok odaerni
én: jó, és a Kardos fiúk?
11:28 Beri: hmm.. 15. az meg fiatalabb mint gondoltam
Kardos: en nem megyek
Beri: szerintem talaljunk ki mindenfele posztokat
es osszuk szet azokat
gothpaladinus: Este 9? Az nekem se hangzana túl rosszul, de talán egy cseppet már mintha késői lenne, nem, fiúk?
Beri: poszt modern
gothpaladinus: poszt modem :)
Beri: ja, ti talalkozzatok korabban
Kardos: en angliaban vagyok ido, mire odaerek
Beri: en meg majd beesek
mint egy reszeges kabitos elnok
(de pszt)
11:29 tenyleg Angliaban?
wow
gothpaladinus: Azt nehéz lesz, mikor én még mindig alig bírok leállni a röhögéssel :D
Kardos: ja
, nem szarozok
gothpaladinus: XD
11:30 én: akkor buktad az elnöki posztot, kiskomám
11:31 1 héten belül hazajössz?
Kardos: fene, epp belelem magam, aztan smafu
tavigazgatni meg nem lehet
gothpaladinus: Jaj, szegényt ne szívassuk már :D
én: de legyen, OK, elnökvezérigazgató, ha az úgy jobban ízlik
Beri: lehetsz alelnok
vagy csak egyszeruen "vezerizgato"
én: összehívunk egy videokonferenciát, aztán minden jólesz
Kardos: kulhoni alelnok, igy mar ok
gothpaladinus: Miért, hát úgyis itt beszélünk meg mindent, akkor mér ne lehetne távigazgatni?
Beri: vagy varjal, te leszel az egyesulet "kiraly"-a
mit szolsz?
én: Smafut is megválaszthatjuk
11:32 Kardos: kiraly az megjobb:)
kardostamas: sztem legyen az egyesület külügyi biztosa
gothpaladinus: Zeller: az egyesület császára lesz :)
én: mindenki gondolkozzon el, milyen státuszt szeretne
Beri: "kulugyi biztos"
majd biztos
én: vagyis posztot
Beri: ja
én: aztán megkapja
ennyi
Beri: ennyi
gothpaladinus: Biztos :D
Beri: igy ahogy mondja
fel is hivom az ugyesznot
én: az alapszabályba meg beírjuk a rangokat
Beri: csendet kerek
11:33 gothpaladinus: Ssss-psssz
(Ereszt a fejem, mint mindig, amikor csönd kell) :)

Az elnök-vezérigazgató és a főtitkár kézfogásának kedélyes történelmi pillanata

Tagjaink válaszai a 2009-es meghívásra

S.Anna

ez vajh rám is vonatkozik? kedvem kerekedett hirtelen, de azonmód rádöbbentem, hogy bizonyára kötelezettségekkel járna. gyűlésekre járkálni, szavazni, ALÁÍRNI, satöbbi. ezeken értelemszerűen nem tudok (akarok?) ugyebár.
kecsegtető az ajánlat. de vissza kell utasítsam. tudom, ez egyértelmű, így volt meghirdetve, de jó tréfa lett volna mégiscsak felvétetni magam.
apropó, kedves ákos, hogy s mint? a kérdés nem költői volt, hanem hogy kérdem, mi újság,hogy telnek napjaid, ilyesmik.
üdvözlettel
kovácsné
...........................................................

K.Eszter

Szia!

Én nem szeretnék tag lenni.
Sok sikert nektek!
hahó

---------------------------------------------------------

KisEszter

Kedves Androgyn!

Tisztelettel jelzem, hogy nem szeretnék tag lenni az egyesületben, mely további pályafutásához ettől függetlenül sok sikert kívánok.

Üdv

Dr. Kékpataki Teréz

---------------------------------------------------------

Szűcs-Torda Balázs

Tisztelt egyesulet!
A legkozelebbi eshetoseg alåiråsommal kapcsolatban måjus, amikor az Interkarate låtogatåsåt teszi Bjerringbro-ba, Dånia,
Avagy Juliusban Hazatertemkor kovetkezhet be!

Kiskertembe Buskomolyan,
kiultettem hét sor somot.
Szomorföldre mind elszáradt,
vizet miért nem kaphatok.
Fájdalomban megnyugodva
Várok én rád rendesen,
jössz már mikor jönnöd kell,
rég vesztett másfelem...

---------------------------------------------------------

Ülkei (Góliát) Dávid

Mélyen tisztelt főtitkár úr én nem kérem a tagfelvételi eljárás foganatosítását.

közgyűlést összehívó levél, 2009.febr.

ANDROGYNIA
*********************************

Na kedves egybegyűltek, a nemjóját
újra alakul az androgyn egyesület
illetőleg az ügyészség kérte, sőt könyörgött, hogy ne utasítsuk vissza az újjáalakulás tényálladékának esélyét
boccs, Kovács Róza ügyésznő egyenesen írt nekünk
ezért aki nem kéri, hogy felvegyük a tagok közé írjon, aki meg kéri, adja meg a postacímét, különben a matávnál kell kinyomoznunk.
Ja igen...
És ki mikor tud alája írni?
Question to answer

Gazda Ákos
főtitkár

Megírtuk a levelet Luk-Ács Rózának

hivataTisztelt Dr. Lukács Róza!

Amint azt telefonon is jeleztük, egyesületünket nem kívánjuk feloszlatni.

A feltett kérdésekre válaszunk a következők:

1. Az egyesület működik-e, ha nem, mióta, ha igen, hol van a székhelye, mennyi a taglétszáma?

 • Egyesületünk a Fővárosi Bíróságnál 2002-ben lett bejegyezve, a Fővárosi Bíróság azóta nem jelezte, hogy megszűntette volna .
 • Székhelye sajnos nem lett módosítva, egyik alaptagunk, akihez be volt jelentve Bp., Lakkozó u. 12. alá sajnos onnan már elköltözött, a székhely módosítás tervbe van véve
 • Taglétszáma: aláíró tagok: jelenleg a 14 alapító tag, más tagok: 28

2. Amennyiben az egyesület nem működik…

 • Az egyesület működésének egyetlen akadálya az OTP Banknál vezetett számlával létrejött probléma, amit egy beszedési megbízás miatt a mai napig nem tudtak megszüntetni, így a számlát kénytelenek voltunk befagyasztani

3. Vannak-e Önnél az egyesület működésével kapcsolatos iratok?

 • Természetesen, az egyesület főbb dokumentumaival rendelkezem

4. Van-e bármi vagyona, tartozása, követelése az egyesületnek?

 • Az egyesület 2002-ben pályázott projektpénzre, ennek elszámolása sikeres volt, ezt követően hivatalos úton nem pályáztunk.
 • Mivel tagdíj nincsen, így erről nem kell elszámolnunk, általában pénzmozgás nem nagyon van az egyesületnél.
 • Tartozásunk az OTP Bank felé van még mindig, amelyet akkor tudunk befizetni, ha a számlát meg tudják szüntetni.
 • Vagyonunk nincsen

5. Ha a megszűnés megállapításának törvényi feltételei fennállnak, ellenzi-e, hogy az ügyészség az erre irányuló eljárást megindítsa?

 • Nem, a tagok döntése az, hogy egy újjáalakuló közgyűlést hívunk össze, és a Bíróság irányába rendezzük az egyesület jogi státuszát

A megszűnést okozható problémák:

 • Tagjaink száma nincsen 10 fő alatt.
 • Az egykori 14 alapító tagból már csak 7-en kívánnak részt venni az egyesület munkájában, de a legutóbbi megbeszélés értelmében csatlakoznak még 8-an, így biztosítva a 15 fős alaplétszámot.
 • Ezen túl további 38 nem aláíró tag tartozik az egyesülethez.
 • A szervezet működik, ellenére annak, hogy pénzmozgás nincsen az egyesületen belül.
 • Amennyiben az egyesület működésének további feltétele egy működő bankszámla, úgy némi haladékot szeretnénk kérni, míg sikerül az OTP Banknál folytatott számlánkat rendezni.

Budapest, 2009. február 27.

Köszönettel

Gazda Ákos

Főtitkár

Üdv néktek, Androgyn-tagok!

Sziasztok!

Gondolom, miután tegnap én végigcsevegtem a tagokkal azt a kb másfél órát, amit együtt töltöttük Google Talk-on, azután az én kilétem már nemigen lehet azoknak kérdéses, akik abba a csevegésbe írtak. Akik meg csak passzívan voltak jelen, azok meg visszaolvashatták azóta, hogy miről / miből maradtak ki...

Az új elnök/vezérigazgató kérdése még függőben van, mivel eredetileg Kardos Andrást választottuk volna meg annak, de mivel ő akkor Angliában volt (valószínűleg még most is ott van), ezért ugrott a dolog. Na, most ki legyen? Ötlet? Majd biztos fel lesz ezután hívva Luk-Ács Róza is, mint arról tegnap délelőtt szó esett...:-)))

Manu Chao: Homens

Homens,
gosto de todos,
dos morenos, dos mulatos,
dos branquinhos , dos loirinhos e dos crioulos.
Só tem que ser homem.
Tem homem corno, homem baixo, homem gordo,
homem ingrato, safado, careca, cabeludo,
viado , ousado, temido,
….tem muito homem….

Todo homem que se preza tem que impor respeito,
saber ouvir, falar, escutar, ter dinheiro , celular ,
ser bom de cama, e te respeitar….

Se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes,
saia de perto e tome uma atitude.
porque o verdadeiro homem,
ele te ama, te ama,
te trata, te trata,
com carinho
com respeito
e amor,
e vai te dar por toda vida grandes felicidades,
serão felizes,
este é o homem de verdade….

homens,
gosto de todos, dos morenos, dos mulatos ,
dos branquinhos, dos loirinhos e dos crioulos,
….só tem que ser homem…..

titanic

Mottó

„Agyamban egymást szülik a gondolatok, S egymást tépik szét, mint vadállatok.”

műveim (Ákos)

Sziasztok.
Az utóbbi időben összegyűjtöttem webes tevékenységem:
ez a készülő main
http://mati.dima.hu/klaus.blogsprotni/main.jpg

itt vannak a dalaim
http://mati.dima.hu/gazdaakosvilmos/

sms-bandi
http://smsbandi.gportal.hu/

kirándulás

2009 elején elmentünk együtt kirándulni Pepe, Szabolcs meg jómagam a kamaraerdei ifjúsági parkba. Eredetileg Bery Fekete Zsuzsa Lucához indult, mi meg kiszálltunk egy sarkon.
Fotók is készültek, de csak mobilon, sőt videó is.
Egyesületünk életében ez fontos pont.